WINBOND单片机解密

时间:2012-9-17
华邦单片机属8051类单片机,它们的W78系列与标准的8051兼容,W77系列位增强型51系列,对8051的时序作了改进。同样时钟频率下速度提高了2.5倍,FLASH容量从4k到64k,有ISP功能。在4位单片机方面,华邦有921系列带LCD驱动的741系列。在32位机方面,华邦使用了惠普公司PA-RISC单片机技术,生产低位的32位RISC单片机。
 
华澜深圳芯片解密中心通过反复实验研究和多次芯片解密验证,已取得大部分WINBOND芯片解密方案,面向国内外客户提供华邦WINBOND芯片解密服务。
以下是部分华邦WINBOND芯片型号列表,其中部分型号可做单片机解密,更多可解密华邦单片机型号不断更新中,如果您有WINBOND芯片解密需求,欢迎来电来访咨询洽谈。24小时热线电话:0755-25898681
 
W77系列芯片
 W77E51,W77E52,W77E54,W77E58,W77E58A,W77E058A,W77I058A,W77L058, W77LE58,W77IE58
 W77E516,W77E516A,W77L516A,W77E532,W77E532A
 
W78C系列单片机
 W78C051 W78C052 W78C054 W78C032C W78C438C
 
W78E系列单片机
 W78E51  W78E51B  W78E52  W78E52B  W78E54
 W78E54B  W78E58  W78E58B  W78E516  W78E051A
 W78E62  W78E65  W78E65B  W78E516B  W78E051B
 W78E051C  W78E052A  W78E052B  W78E052C  W78E054A
 W78E054B  W78E054C  W78E058A  W78E058B  W78E065A
 W78E365  W78E365A  W78E378  W78E378E  W78E51
 W78E516B  W78E51B  W78E51C  W78E52  W78E52B
 W78E52C  W78E54  W78E54B  W78E54C  W78E58
 W78E58B  W78E62  W78E65  W78E858  W78ERD2
 W78ERD2A  W78E051DDG   W78E051DFG  W78E051DLG  W78E051DPG
 W78E052DDG   W78E052DFG  W78E052DLG  W78E052DPG  W78E054DDG
 W78E054DFG   W78E054DLG  W78E054DPG  W78E058DDG  W78E058DFG
 W78E058DLG   W78E058DPG  W78E065  W78E354  W78E374B
 W78E378P  W78E516DDG  W78E516DFG  W78E516DLG  W78E516DPG
 W78E62B  W78……
 
W78IXX系列芯片
 W78IE52  W78IE54   W78IRD2  W78IRD2A  W78I051DDG
 W78I051DFG  W78I051DLG   W78I051DPG  W78I052  W78I052DDG
 W78I052DFG  W78I052DLG  W78I052DPG  W78I054  W78I054DDG
 W78I054DFG  W78I054DLG   W78I054DPG  ……
 
W78LXX系列芯片
 W78L051A  W78L051C   W78L052A  W78L052C  W78L054A
 W78L054C  W78L058A  W78L365A  W78L516A  W78L812A
 W78L051  W78L052  W78L054  W78L058  W78L365
 W78L516  W78L812  ……
 
W78LEXX系列芯片
 W78LE58  W78LE58B  W78LE051A  W78LE365  W78LE51
 W78LE516  W78LE51C   W78LE52  W78LE52C  W78LE54
 W78LE54C  W78LE812……
 
W79EXX系列芯片
 W79E201  W79E201A  W79E532  W79E532A  W79E533A
 W79E548  W79E548A   W79E549  W79E549A  W79E558A
 W79E559A  W79E632   W79E632A  W79E633A  W79E648
 W79E648A  W79E649   W79E649A  W79E658A  W79E659A
 W79E801  W79E802   W79E803  W79E804  W79E821 W79E8213
 W79E822  W79E823   W79E824  W79E825  W79E82J
 W79E832  W79E833   W79E834  W79E83J  W79E2051 W79E4051
 W79E216AFG   W79E217AFG  W79E225A  W79E226A   W79E227A
 W79E633  W79E83J  W79E801A  W79E802A
 W79E803A  W79E804A  W79E821A  W79E822A  W79E822B
 W79E823A  W79E823B  W79E824A  W79E825A  W79E831A
 W79E832A  W79E833A  W79E834A  ……
 
W79LXX系列芯片
 W79L532  W79L532A  W79L548  W79L548A  W79L549
 W79L549A  W79L558A   W79L559A  W79L632  W79L632A
 W79L633A  W79L648   W79L648A  W79L649  W79L649A
 W79L658A  W79L659A  W79L633  ……
 
W83LXX列芯片
 W83L950D   W83L950G  W83L951D  W83L951DG  W83L951F
 W83L951FG  W83L951ADG   W83L951DF  ……
 
W925XX系列芯片
 W925EP01  ……
 
W99XX系列芯片
 W99100DG  ……
 
在过去几年中,华澜对于多个类型的华邦单片机均实现了成功破解,也验证了我们华邦芯片解密方案的可靠性和成熟性。华澜WINBOND单片机解密成功率99%。
1695177879
1752507188
1923015347
1647585356
技术支持